MOJE METODA A PŘÍSTUP

CPMC SYSTÉM

Model, který ke své práci používám, pracuje se 4 klíčovými oblastmi v rámci nejen marketingové komunikace firmy. Tyto oblasti jsou v podstatě fáze tvůrčího procesu, během kterého vzniká jakýkoliv projekt, marketingová kampaň nebo i nový startup.

Kreativita

Nápady a kreativita stojí na začátku každého projektu. Bez dobré myšlenky a vize nelze počítat s úspěchem. Mým úkolem v této fázi je pomoci projektu definovat klíčovou myšlenku a navrhnout její kreativní ztvárnění.

Produktivita

Každý skvělý nápad nedojde naplnění, pakliže se někdo nezmocní jeho realizace. Produktivita je klíčová pro úspěch. Proto navrhuji vhodné nástroje pro její řízení a následně pomáhám s jejich implementací.

Marketing

Pokud byla myšlenka uvedena v život, je potřeba umět jí prodat. Netradiční formy marketingové komunikace, spojení online a offline světa, to jsou klíčové dovednosti, které v této fázi projekt potřebuje, aby zaujal a začal se prodávat.

Koncept

Dát projektu jasný koncept, parametry a tolik probíraná a neoblíbená KPI's. To je nejdůležitější krok, který zabrání potenciálnímu rozpadu jinak úspěšně nastartovaného projektu. Pomáhám definovat konkrétní celkovou strategii.

POJĎME SE POTKAT

Konzultace je ve formě nezávazného osobního setkání či telekonference v délce maximálně jedné hodiny. V rámci tohoto setkání společně probereme situaci kolem vašeho projektu. V případě oboustranného zájmu domluvíme konkrétní parametry vzájemné spolupráce.